Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 26 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33.966)

- T02073

Toezegging Transformeren bedrijfspanden naar woonruimte (32.769 / 33.966)

De fractie van de PVV laat uiterlijk 27 januari 2016, 12:00 uur, weten of zij nog inbreng wenst te leveren voor een brief aan de regering. Zo niet, dan wordt de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 december 2015 inzake transformatiecijfers van utiliteitsgebouwen naar woonruimte (32769/33966, L) voor kennisgeving aangenomen en toezegging T02073 als voldaan aangemerkt.

- T02077

Toezegging Toegang tot informatie woningcorporaties (32.769 / 33.966)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 januari 2016 inzake openbaarheid informatie toegelaten instellingen volkshuisvesting (32769/33966, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02077 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman