Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 26 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima (34.190)

- Evaluatie Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Brief van de minister van Economische Zaken van 21 december 2015 (33186, H)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 2 februari 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer