Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 26 januari 2016
1. 33962

Omgevingswet

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties CDA (Flierman), D66 (Stienen), PVV (Van Hattem), SP (Meijer), PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Vos).

2. Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2014-2015

Brief - met bijlage - van de minister van I&M van 18 januari 2016 (32127, AL)

De commissie besluit op 2 februari 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer