Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 2 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs (33.799)

- 33799

Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 16 februari 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren