Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 2 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Evaluatie na twee jaar, meenemen meetbare indicatoren, peer review onafhankelijkheid en mogelijkheid uitvoering door Algemene Rekenkamer (33.186) (T01700)

- Evaluatie Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Brief van de minister van Economische Zaken van 21 december 2015 (33186, H)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer