Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 9 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord (34.401)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit de minister een brief te sturen over de behandeling van het voorgehangen ontwerpbesluit schadevergoeding net op zee (34401, A). Een conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer