Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 16 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens (33.330)

- Toezeggingen T01671 en T01737

Toezegging Analyse varianten doorvoeren huurverhoging (33.402 / 33.403 / 33.405 / 33.407); Toezegging Onderzoek naar fiscaal alternatief voor huurverhoging op grond van inkomen (33.129 / 33.330)

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 februari 2016 inzake voors en tegens fiscale variant inkomensafhankelijke huurverhoging (33129/33330/33405/33407/34373, A) besluit de commissie dat op 1 maart 2016 inbreng voor schriftelijk overleg met de minister wordt geleverd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman