Dinsdag 8 maart 2016, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Mondeling overleg met de minister van Veiligheid en Justitie inzake JBZ-raden onder het Nederlands EU-voorzitterschap