Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 16 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet opheffing bedrijfslichamen (33.910)

- Algemeen verbindend verklaren branche- en producentenorganisaties

Brief - met bijlagen - van de minister van EZ van 12 februari 2016 in reactie op brief van 14 december 2015 (verslag schriftelijk overleg 33910, M)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 1 maart 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer