Jongvolwassenen met beperking bieden Eerste Kamer manifest aanEnkele jongvolwassenen met een beperking hebben dinsdag 16 februari 2016 namens de beweging Wij staan op! een manifest met twaalf aanbevelingen aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de Eerste Kamer. Het doel van de beweging is een verandering in het denken, doen en laten in de Nederlandse maatschappij teweeg te brengen. Het Manifest voor vrijheid, gelijkheid en menselijkheid werd in aanwezigheid van een aantal commissieleden in ontvangst genomen door voorzitter Maria Martens van de commissie. De Eerste Kamer heeft momenteel de wetsvoorstellen goedkeuring en uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33992 en 33990) in behandeling. De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen op 21 januari 2016 aanvaard.

Grotere versie foto

De voorstellen in het manifest beslaan een groot aantal maatschappelijke  terreinen, zoals onderwijs, toegankelijkheid van gebouwen, (gezondheids)zorg, beeldvorming en bejegening. Het manifest zoals dat aan de Eerste Kamer werd aangeboden bevat ook een aantal persoonlijke ervaringen over (het gebrek aan) toegankelijkheid in Nederland voor jongvolwassenen met een beperking. 


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 3 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.