Dinsdag 8 maart 2016, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Opzet van het deskundigengesprek inzake wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33509)

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen