Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 1 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571) (T01556)

- T01556 en convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 17 februari 2016, mede in reactie op brief van 4 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 31571, X)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 8 maart 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer