Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 1 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord (34.401)

- 34401

Tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord

Het lid Dercksen (PVV) wenst inbreng te leveren en de commissie stelt daarom voor op vrijdag 11 maart 2016 inbreng te leveren voor verslag en het verslag - zo mogelijk - ook op die datum vast te stellen. In verband met de door het ministerie van Economische Zaken gevraagde uiterlijke afhandelingstermijn van 22 maart 2016, zal worden verzocht de beantwoording op zijn laatst maandag 14 maart 2016 aan de Kamer te doen toekomen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer