Dinsdag 8 maart 2016, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.32.317, FW

Brief inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad 10 en 11 maart 2016 en monitoringsoverzicht JBZ-dossiers 1e kwartaal 2016; JBZ-Raad

Bespreking geannoteerde agenda van de JBZ-Raad 10-11 maart 2016

4.32317, FX

verslag van een schriftelijk overleg over een Europese forensische ruimte

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg met de minister van V&J d.d. 4 maart 2016 inzake geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad 25-26 januari 2016 (Europese forensische ruimte)

5.FEMM ICM: "Women refugees and asylum seekers in the EU"

Mondelinge terugkoppeling door het lid Stienen (D66)

7.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen