Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 maart 2016
1. 34296

Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2. 34374

Verduidelijking en aanscherping uitvoeringstechnische elementen van gegevensverstrekking door de Belastingdienst

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 15 maart 2016 te houden.

3. 34373

Wet doorstroming huurmarkt 2015

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (De Vries-Leggedoor), D66 (Pijlman), SP (Köhler), PvdA (Verheijen) en ChristenUnie (Bikker). De meerderheid van de commissie geeft wederom aan geen behoefte te hebben aan een expertmeeting over het wetsvoorstel.

4. Status toezeggingen T01945, T01946 en T01947

Toezegging Huis voor klokkenluiders vormgeven als bijzonder zelfstandig bestuursorgaan (33.258); Toezegging Scheiding advies en onderzoek binnen Huis voor klokkenluiders (33.258); Toezegging Onderzoek naar de publieke en de private sector (33.258)

Nu de wetsvoorstellen 33258 en 34105 zijn aangenomen, besluit de commissie de toezeggingen T01945, T01946 en T01947 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman