Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 8 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571) (T01556)

- T01556 en convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 17 februari 2016, mede in reactie op brief van 4 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 31571, X)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en pas opnieuw te agenderen als de Tweede Kamer ervoor kiest om over dit onderwerp schriftelijk overleg te voeren en het verslag van dat overleg beschikbaar is.
Wanneer de Tweede Kamer besluit geen schriftelijk overleg te voeren, dan wordt het agendapunt zo spoedig mogelijk opnieuw geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer