Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 8 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (33.186)

- Evaluatie Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Brief van de minister van Economische Zaken van 4 maart 2016 in reactie op brief van 11 februari 2016 (verslag schriftelijk overleg 33186, I)

De commissie besluit op 15 maart 2016 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer