Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 8 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord (34.401)

- Voorhang ontwerpbesluit schadevergoeding net op zee

Brief van de minister van EZ van 4 maart 2016 (34401, C)

De commissie besluit de brief van 4 maart 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

Uitgaande van de tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel 34401 (Tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord), stelt de commissie - gelet op het verzoek van de minister van EZ (31510, A) - voor dat wetsvoorstel plenair te behandelen op 22 maart 2016 en de eventuele stemming hierover op dezelfde dag te laten plaatsvinden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer