Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 8 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs (33.799)

- 33799

Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Swagerman), D66 (Engels), SP (Wezel) en SGP (Van Dijk). Er zal aan de andere fracties de gelegenheid geboden worden om zich bij deze vragen aan te sluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren