Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 15 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen (34.145)

-
34145

Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Inbreng wordt geleverd door de leden van de fracties van het CDA (Van Rij), de SP (Wezel) en de PvdA (Beuving).
Er zal aan de andere fracties de gelegenheid geboden worden om zich bij deze vragen aan te sluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren