Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Huurverhoging op grond van inkomen (33.129)

- Toezeggingen T01671 en T01737

Toezegging Analyse varianten doorvoeren huurverhoging (33.402 / 33.403 / 33.405 / 33.407); Toezegging Onderzoek naar fiscaal alternatief voor huurverhoging op grond van inkomen (33.129 / 33.330)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 14 maart 2016 inzake fiscale variant inkomensafhankelijke huurverhoging (34373 / 33129 / 33330 / 33405 / 33407, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T01671 en T01737 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman