Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 22 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Stroomlijning markttoezicht door de Autoriteit Consument en Markt (33.622)

- Evaluatie Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Brief van de minister van Economische Zaken van 4 maart 2016 in reactie op brief van 11 februari 2016 (verslag schriftelijk overleg 33186, I)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 29 maart 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer