Stemming Wijziging Elektriciteitswet 1998Verslag van de vergadering van 22 maart 2016 (2015/2016 nr. 24)

Aanvang: 14.48 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wijziging Elektriciteitswet 1998

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord (34401).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik schors de vergadering in afwachting van de initiatiefneemster, mevrouw Schouten, en de minister voor Wonen en Rijksdienst.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.