Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33.966)

- T02073

Toezegging Transformeren bedrijfspanden naar woonruimte (32.769 / 33.966)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 maart 2016 inzake het transformeren van utiliteitsgebouwen naar woonruimte (32769 / 33966, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02073 was reeds als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman