Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 29 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (33.186)

- Evaluatie Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Brief van de minister van Economische Zaken van 4 maart 2016 in reactie op brief van 11 februari 2016 (verslag schriftelijk overleg 33186, I)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Prast). Een gezamenlijke conceptbrief, dit is inclusief vragen over de brief van de minister van EZ inzake het ACM-jaarverslag 2015 (27879, D), zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer