Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 29 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De Kamer informeren over de uitkomsten van de klimaatconferentie in Parijs en de gevolgen daarvan voor Nederland (34.199) (T02171)

- Toezegging T02171 - De Kamer informeren over de uitkomsten van de klimaatconferentie in Parijs en de gevolgen daarvan voor Nederland

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&M van 24 maart 2016 (31793, A)

De commissie besluit op 12 april 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.
Voorts besluit de commissie toezegging T02171 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer