Deskundigenbijeenkomst op 5 april over cliëntenrechtenDe vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de Eerste Kamer nodigt op dinsdagmiddag 5 april 2016 een aantal deskundigen uit voor een gesprek over de kansen en risico's van de invoering van het nu bij de Eerste Kamer in behandeling zijnde wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Het gesprek vindt plaats aan de hand van de in het programma opgenomen thema's 'Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid' en 'Veiligheid en techniek', die kort zullen worden ingeleid door een aantal deskundigen.

De bijeenkomst vindt plaats in een van de commissiekamers. Deze zijn vanwege de beperkte ruimte niet toegankelijk voor derden. Een verslag van de bijeenkomst zal zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gesteld via de website van de Kamer.

Programma deskundigenbijeenkomstPDF-document


Deel dit item: