Dinsdag 12 april 2016, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E150031

Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems-arrest

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg met de minister van V&J d.d. 4 april 2016 inzake beantwoording nadere vragen over het Schrems-arrest en brief van de minister van V&J d.d 8 april 2016 inzake aanbod technische briefing EU US Privacy Shield

3.E110005, E120003 en E120004

Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)

Bespreking

4.T02246

Toezegging Kabinetsstandpunt ten aanzien van de uitzonderingsbepalingen voor wetenschappelijk onderzoek in de ontwerpverordening gegevensbescherming (32.317)

Bespreking brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 5 april 2016 inzake verwerking van persoonsgegevens

5.Rondvraag


Korte aantekeningen