Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 12 april 2016
1. Europees Semester 2016

De commissies besluiten voorafgaand aan het mondeling overleg op dinsdag 26 april 2016 met de ministers van Financiën en Economische Zaken over het Europees Semester 2016 in schriftelijk overleg te treden. Inbreng hiervoor wordt geleverd op uiterlijk vrijdag 15 april 2016 om 12.00 uur.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren