Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 19 april 2016
1. 34329

Implementatie aanbestedingsrichtlijnen voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden en concessierichtlijn

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Krikke), PVV (Dercksen), PvdA (Vreeman) en ChristenUnie (Ester).

2. Uitkomsten onderzoek regionale effecten windparken op zee

Brief van de minister van EZ van 11 april 2016 in reactie op brief van 8 maart 2016 (verslag schriftelijk overleg 34058, M)

De commissie besluit op 26 april 2016 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Voorts verzoekt de commissie de staf na te gaan wanneer de Kamer de Rijksstructuurvisie Aanvulling gebied Hollandse Kust aangeboden wordt.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer