Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet algemeen pensioenfonds (34.320)

- T02241

Toezegging Versterking positie individuele deelnemers (34.117 / 34.320)

De commissie besluit de bespreking van de brief van de staatssecretaris van SZW van 14 april 2016 over waardeoverdracht van pensioen bij de overgang naar een algemeen pensioenfonds, in reactie op de toezegging, aan te houden tot 17 mei 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren