Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 26 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957) (T01156)

- T01156

Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957)

De commissie bespreekt de brief van de bewindslieden van OCW d.d. 12 april 2016 inzake voortgang verbeteringen kwaliteit onderwijs Caribisch Nederland (32419 / 31957, Q). Fracties kunnen de brief desgewenst betrekken bij het beleidsdebat met de minister van BZK op 21 juni 2016. De status van toezegging T01156 blijft ongewijzigd (openstaand).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman