Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs (33.799)

- 33799

Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs

De commissie besluit op 31 mei 2016 inbreng voor nader voorlopig verslag te leveren. De SP-fractie (Wezel) heeft aangegeven inbreng te willen leveren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren