Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 17 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571) (T01556)

- T01556 en convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 17 februari 2016, mede in reactie op brief van 4 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 31571, X)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer duidelijk is wat de commissie EZ van de Tweede Kamer in de procedurevergadering op 24 mei a.s. heeft besloten inzake het verslag schriftelijk overleg (TK 31571, 28) over het convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer