Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 17 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima (34.190)

- Evaluatie Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Brief van de minister van Economische Zaken van 13 mei 2016 in reactie op brief van 6 april 2016 (verslag schriftelijk overleg 33186, J)

De commissie besluit de brief van 13 mei 2016 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer