Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 17 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV)

- Follow-up werkbezoek Caribisch deel van het Koninkrijk en voorbereiding beleidsdebat

De commissie stelt het conceptverslag van het werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk ongewijzigd vast. Voorts besluit de commissie op 24 mei 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de minister van BZK ter voorbereiding op het beleidsdebat op 21 juni 2016 over de evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede. De minister van BZK zal worden verzocht deze vragen uiterlijk 3 juni 2016 te beantwoorden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman