Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 17 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Informeren over toetreding EU tot EVRM (33.877) (T01941)

- T01191 / T01941/ T02124 / T02083

Toezegging Informeren over toetreding EU tot EVRM (33.877); Toezegging Inspanningen regering t.a.v. afronding Kaderrichtlijn mariene strategie tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap (34.139); Toezegging Vergadering Parlementaire Assemblee en werklast EHRM (32.125 en 32.123 V); Toezegging Rechtsbescherming als basisvoorwaarde voor het al dan niet instemmen met TTIP (34.166)

De commissie bespreekt de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 26 april 2016 in reactie op het toezeggingenrappel dat de Eerste Kamer op 8 maart jl. heeft verzonden (34300 V, E). Zij besluit om de status van de toezeggingen met de nummers T01191 (deels voldaan), T01941 (openstaand), T02124 (openstaand) en T02083 (openstaand) ongewijzigd te laten. De toezegging met nummer T02083 wordt tekstueel aangepast.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman