Plenair Terpstra bij stemming moties ParticipatiewetVerslag van de vergadering van 1 juli 2014 (2013/2014 nr. 36)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.43 uur


De heer Terpstra (CDA):

Voorzitter. Omdat de staatssecretaris met betrekking tot de kostendelersnorm in de AOW alles heeft toegezegd wat ChristenUnie, PvdA en CDA hebben gevraagd, kunnen wij volledig instemmen met de stemverklaring van de VVD.