Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 24 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV)

- 33131

Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 28 juni 2016.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman