Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 24 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957) (T01156)

- Toezeggingen in het kader van de evaluatie van de nieuwe staatkundige verhoudingen sinds 10-10-10 (rapport-Spies)

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de evaluatiecommissie Spies (EK 34300 IV, K) bespreekt de commissie de status van de nog openstaande toezeggingen die verbandhouden met de evaluatie van de nieuwe staatkundige verhoudingen sinds 10-10-10. De commissie besluit als volgt:
- de status van toezegging T01031 wordt gewijzigd in deels voldaan;
- de status van toezegging T01154 wordt gewijzigd in voldaan;
- de status van toezegging T01224 blijft ongewijzigd (openstaand);
- de status van toezegging T01753 wordt gewijzigd in voldaan;
- de status van toezegging T01223 blijft ongewijzigd (openstaand);
- de status van toezegging T01235 blijft ongewijzigd (openstaand);
- de status van toezegging T01156 wordt gewijzigd in voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman