Dinsdag 7 juni 2016, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.T01556 en convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 17 februari 2016, mede in reactie op brief van 4 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 31571, X)

Bespreking

5.Beschikbaarstelling lening Innovatiefonds Noord-Nederland

Brief van de minister van EZ van 3 juni 2016 (Kamerstukken I/II 33009, C / 18)

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen