Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 31 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571) (T01556)

- T01556 en convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 17 februari 2016, mede in reactie op brief van 4 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 31571, X)

De commissie verzoekt de staf na te gaan wanneer het overleg met de convenantpartners plaatsvindt. Het agendapunt wordt derhalve aangehouden en opnieuw geagendeerd zodra de gevraagde informatie beschikbaar is.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer