Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 7 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV)

- Beleidsdebat over de evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede op 21 juni 2016

De commissie constateert dat de deadline voor beantwoording van de vragen die op 27 mei jl. door verschillende fracties zijn ingediend ter voorbereiding op het beleidsdebat op 21 juni 2016 met de minister van BZK over de evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede is verstreken. De commissie wenst de beantwoording spoedig te ontvangen. Op 14 juni 2016 zal de commissie het beleidsdebat van 21 juni 2016 voorbespreken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman