Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 7 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571) (T01556)

- T01556 en convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 17 februari 2016, mede in reactie op brief van 4 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 31571, X)

De commissie besluit op 21 juni 2016 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Voorts besluit de commissie toezegging T01556 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer