Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 14 juni 2016
1. 34197

Exploitatie van de luchthaven Schiphol

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2. 34425

Wet scheepsuitrusting 2016

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

3. Technische briefing invoering Omgevingswet

De commissie draagt voor de technische briefing over de invoering van de Omgevingswet op 28 juni 2016 een aantal onderwerpen aan ter behandeling. Deze onderwerpen worden doorgegeven aan het ministerie van I&M.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer