Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 14 juni 2016
1. 34379

Uitvoering van de netneutraliteitsverordening

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Huijbregts-Schiedon), PVV (Dercksen) en SP (Gerkens).

2. Beleidsreactie evaluatie Wet markt en overheid en bijbehorende toezeggingen

Brief - met bijlage - van de minister van EZ van 3 juni 2016 (34487, A)

De commissie besluit:
- Toezegging T01283 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T01284 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T01285 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T01287 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T01291 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2017;
- Toezegging T01292 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2018;
- Toezegging T01293 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T01294 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T01295 als voldaan te beschouwen.

Voorts besluit de commissie de brief (EK 34487, A) opnieuw ter bespreking te agenderen op 21 juni 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer