Debat over de implementatie van aanbestedingsrichtlijnenIn de Eerste Kamer vond op dinsdag 14 juni 2016 een plenair debat plaats met de minister van Economische Zaken over het wetsvoorstel Implementatie aanbestedingsrichtlijnen voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden en concessierichtlijn. Tijdens het debat is de Motie-Dercksen (PVV) inzake het inbesteden van niet-kerntaken door overheden ingediend. Deze motie werd door minister Kamp ontraden. De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 21 juni 2016.

Senator Dercksen (PVV) was de enige woordvoerder in het debat. Hij betoogde dat de aanbestedingsrichtlijn niet in het belang is van Nederland. Volgens de senator zijn de drempels waarboven moet worden aanbesteed slecht voor de Nederlandse werkgelegenheid en welvaart. Dercksen vroeg onder meer naar de meerwaarde van de keurwaarden van aanbestedende diensten en naar de stijging van offertekosten door het gebruik van EMVI (economisch meest voordelige inschrijving). Hij vroeg ook naar mogelijkheden om onnodig clusteren tegen te gaan. De senator betoogde verder dat het toepassen van aanbestedingsregels door de overheid zelf tamelijk willekeurig gebeurt. Daar waar ondernemers tegen elkaar moeten opbieden en zich aan de regels en voorwaarden moeten houden, kunnen overheden doen waar ze zin in hebben. 

Minister Kamp (Economische Zaken) betoogde dat Nederlandse bedrijven zeer goed in staat zijn om te concurreren op de wereldmarkt. Nederland heeft er volgens Kamp veel belang bij dat de Europese Commissie ervoor zorgt dat er in de Europese Unie, waar 80% van onze export naartoe gaat, zo veel mogelijk gelijke regels gelden. Kamp stelde verder dat keurmerken ondernemers d kans geven om met zelfregulering dingen voor elkaar te krijgen. Ook stelde hij dat het EMVI juist tot een kostenbesparing van 185 miljoen euro heeft geleid en Nederlandse ondernemer op internet een gratis overzicht geeft van alle aanbestedingen in Nederland waaraan zij mee kunnen doen. Over het clusteren merkte minister Kamp op dat er een aparte organisatie is opgezet, die ervoor zorgt dat in iedere regio tussen overheden en ondernemers wordt bekeken wat de regels zijn, wat de toepassing in de praktijk is, wat er beter kan en hoe dat kan worden bereikt.Deel dit item: