Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 21 juni 2016
1. 34287

Implementatie herziening mer-richtlijn

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Stienen), PVV (Van Hattem), PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Vos).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer