Dinsdag 28 juni 2016, commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Uitnodiging Europees Parlement ECON-commissie inzake rapport Europees Semester - 28 september 2016

4.Rondvraag


Korte aantekeningen