T02296

Toezegging Ontwikkelingen Wbso nieuwe stijl (CXVII, E)De Minister van Economische zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Backer, toe de Kamer te informeren over de ontwikkelingen Wbso nieuwe stijl. 


Kerngegevens

Nummer T02296
Status voldaan
Datum toezegging 26 april 2016
Deadline 1 januari 2017
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden Jhr.mr. J.P. Backer (D66)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen MKB
nieuwe stijl
RDA
Wbso
Kamerstukken Europees Semester 2016 (CXVII)


Opmerking

mondeling overleg met de minister van Financien en Economische Zaken over het hervormings- en stabiliteitsprogramma; EK 2015-2016 CXVII, E

Uit de stukken

Verslag mondeling overleg, vastgesteld 26 mei  2016, Pagina 20/ 21:

Minister Kamp:

De heer Backer vroeg hoe de Wbso nieuwe stijl uitpakt. Daar heb ik nog geen informatie over. Wij hebben de Wbso en de RDA samengevoegd en het budget verhoogd. Ik denk dat dit een heel goede move is, met name omdat we daar het mkb ook steeds meer bij kunnen betrekken. Ik zal bekijken op welk moment ik de Eerste Kamer de door de heer Backer gewenste informatie over de ontwikkelingen in het lopende jaar kan geven.

Verslag mondeling overleg, vastgesteld 26 mei  2016, Pagina 21:

De heer Backer (D66): Kunnen we misschien afspreken dat 1 juli een goed moment is om terug te kijken? Dan is er een halfjaar voorbij.

Minister Kamp: Dat ga ik proberen. Dat betekent dat ik zal proberen om al met enig zicht op dat punt te komen voordat we met de begrotingsstukken komen.


Brondocumenten


Historie